Digitální partnerství pro kybernetickou bezpečnost a odolnost v regionech
Telč
5.10.2022

Mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a odolnosti v regionech zaměřená na sdílení zkušeností mezi evropskými lídry v této oblasti a zástupci zemí a regionů Východního partnerství. Diskuse o příležitostech a rizicích zavádění digitálních řešení ve veřejné správě (eGovernance).

Akce je pořádána v rámci českého předsednictví v Radě EU (CZ PRES). Odborníci ze zemí EU budou zastupovat země předsednického Tria (Francie-Česko-Švédsko) a také Estonsko a využijí svých zkušeností s reformami veřejné správy.

Konference bude probíhat v angličtině s tlumočením do ruštiny a češtiny.

Účast zástupců zemí Východního partnerství a jejich cestovní náklady budou sponzorovány Evropskou komisí – DG NEAR – v rámci nástroje ENI East Instrument (více informací při registraci).

Cíle:
  • Výměna zkušeností a sdílení praxe budování kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické odolnosti na regionální úrovni.
  • Posílení mezinárodních partnerství na regionální úrovni. Vytvoření sítě aktivních zainteresovaných subjektů v oboru. Možnost sdílení nových open-source nástrojů pro veřejnou správu.
  • Prezentace regionů jako digitálních lídrů v oblasti veřejné správy.
Předpokládaní účastníci:
  • Odborníci na kybernetickou bezpečnost z veřejné správy, zejména na regionální úrovni a z institucí veřejné služby zřizovaných kraji a na podobné úrovni (tam, kde nejsou samosprávné kraje).
  • Regionální politici.
  • Odborníci na vládní úrovni, kteří komunikují s institucemi v krajích zabývajícími se otázkami kybernetické bezpečnosti.
Organizátor:
  • Kraj Vysočina
Záštity:

O konferenci | eBezpečnost (kr-vysocina.cz)

Publikováno dne: 19.7.2022