PRAGUE CITY DATA CONGRESS
Praha 2
19.9.2022 - 20.9.2022

Prague City Data Congress pořádá městská společnost Operátor ICT, která je zodpovědná za řešení Smart City. Cílem kongresu je představit problematiku a podporovat získávání nových kontaktů v oblasti dat, městského plánování a komunální koordinace.

V současné době je připravován čtvrtý ročník konference, ve kterém se budeme zabývat souvislostmi mezi klimatickou změnou a smart solutions na příkladech ze sektorů dopravy a veřejného prostranství. Spolu s předními odborníky se podíváme, co se nachází za čísly a statistikami a prozkoumáme, jakou roli hrají městská data ve vytváření lepší budoucnosti.

Zastřešujícím tématem letošního ročníku Prague City Data Congress bude změna klimatu. Podíváme se na městské projekty, jejichž cílem je dekarbonizace mobility nebo práce se změnou klimatu na mikroúrovni veřejných prostranství. Kongres bude rozdělen do dvou paralelních sekcí - Mobilita a Veřejný prostor. Představíme různé projekty, kde se setkají praktické i teoretické základy obou těchto směrů.

Mobilita je určujícím faktorem městského života. Dopravní vzorce a technologie mohou formovat identitu měst a jejich odolnost vůči klimatické změně. Tato sekce provede návštěvníky současnými světovými projekty, které používají data o mobilitě jako prostředek ke zlepšení klimatické odolnosti měst.

V poslední dekádě začala města vynakládat více úsilí na to, aby veřejná prostranství byla inkluzivnější, rozmanitější a schopná se adaptovat na změnu klimatu. Ozelenění městského prostoru ale není jedinou možností. Tato sekce ukáže, že data hrají stále důležitější roli při úpravě městských prostor, a to třeba používáním systémů zpětné vazby v reálném čase nebo herních prvků.

Místo konání: CAMP - Vyšehradská 51, Praha 2

Registrace a více informací zde.

 

 

Zdroj: https://praguedatacongress.com/cz/ 

Publikováno dne: 5.8.2022