Smart Region Tour v krajských městech
30.3.2023 - 4.5.2023 Krajská města

Nevládní neziskové organizace SMART CITY INNOVATIONS INSTITUT, z.s., Vás zve k účasti na konferencích SMART REGION TOUR 2023.

Pro krátké připomenutí, projekt SMART REGION TOUR je souborem interaktivních konferencí pořádaných v jednotlivých krajích České republiky. Jsou zde představovány konkrétní projekty a chytrá řešení, které získaly certifikaci v rámci soutěže Chytrá města. Jejich cílem je propojení jednotlivých aktérů v oblasti chytrých měst, tedy technologických lídrů, veřejného sektoru a zástupců akademické sféry. Konference mají za účel představit aktuální trendy v daných krajích prostřednictvím sdílení dobré praxe.

Aktuálně ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravujeme letošní ročník projektu. V rámci projektu se chystá celkem 7 konferencí ve vybraných krajích ČR, které budou pořádány na půdě univerzit dle místa konání, a to následovně:

 

30. 3. - Liberecký a Ústecký kraj (Technická univerzita Liberec)

  6. 4. - Pardubický a Královéhradecký kraj (Univerzita Hradec Králové)

13. 4. - Olomoucký a Zlínský kraj (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

20. 4. - Jihomoravský kraj a kraj Vysočina (Vysoké učení technické v Brně)

25. 4. - Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích)

27. 4. - Moravskoslezský kraj (Ostravská univerzita)

  4. 5. - Praha a Středočeský kraj (České vysoké učení technické v Praze)

 

Pokud Vás zajímají projekty či chytrá řešení zaměřující se na aktuální trendy a inovace v oblasti chytrých měst, přijďte navštívit jednu z konferencí. Účast je samozřejmě bezplatná. Prosíme Vás však o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím registračních formulářů. Program jednotlivých konferencí bude zveřejněn s dostatečným předstihem na našich webových stránkách www.soutezchytramesta.cz nebo na sociálních sítích.

 

Registrační formuláře:

 

 

Děkujeme a budeme se těšit na společné setkání na konferenci!

Publikováno dne: 27.2.2023