Smart City Compass

K čemu je aplikace SC Compass

  • stanovení a sledování kvantifikovaných cílů obce
  • umožňuje vedení obce na základě přehledných dat
  • analýza dlouhodobého rozvoje obce
  • sdílení dat s veřejností a investory
  • vyhodnocování dopadů v jednotlivých oblastech
  • napomáhá zhodnotit atraktivitu obce pro bydlení a investice

O aplikaci Smart City Compass

Smart City Compass je nástroj pro podporu rozhodování řídících pracovníků obcí. Nástroj reaguje na potřebu řady českých obcí systematicky pracovat s daty, jejichž sledování je klíčem k rozvoji udržitelného chytrého města. Umožňuje obcím zorientovat se v základních parametrech udržitelných chytrých měst, využít je pro vlastní plánování a začít s jejich vyhodnocováním. To vše nabízí v uživatelsky srozumitelné a jasné formě. Posuďte sami.

Místním samosprávám je aplikace poskytována bezplatně v rámci podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, pro které ji vyvinuly ve spolupráci s ČVUT UCEEB a ČVUT FIT. Vývoj aplikace byl financován Technologickou agenturou České republiky.

Nástroj nenahrazuje stávající softwarová řešení využívaná pro strategické plánování nebo projektový management. Představuje dosud chybějící doplněk pro plánování, který umožňuje obcím systematicky sledovat a hodnotit naplňování nadřazených cílů udržitelných chytrých měst. Tyto cíle a jejich indikátory vznikly a jsou průběžně doplňovány ve spolupráci řady oborových expertů.

Máte dotaz k aplikaci Smart City Compass?
Dejte nám vědět na smart@mmr.cz