Agrovoltaika jako příspěvek k energetické soběstačnosti i konkurenceschopnosti

Zatímco fotovoltaika je dnes široce skloňovaný termín, jehož význam je všeobecně znám, s termínem agrovoltaika se běžný čtenář setkává spíše okrajově. Jak už název napovídá, jedná se o synergické  spojení fotovoltaiky a zemědělské činnosti, které by nejen přineslo konkurenční výhodu pro zemědělce, ale také řadu jiných benefitů. Především je možné využití jedné plochy jak pro výrobu elektrické energie, tak pro pěstování potravin, obojí jako součást soběstačnosti a resilience. Zároveň je možné energii vyrobenou v místě také v místě spotřebovat, ať už při procesech zpracovávání úrody či při jiných činnostech, jako je např. chov hospodářských zvířat nebo pěstování jiných typů plodin vyžadujících specifické podmínky.

V květnu 2022 byla na společné tiskové konferenci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství deklarována podpora agrovoltaických instalací jako zdroje obnovitelné energie prostřednictvím novely zákona o zemědělském půdním fondu, která by zvýhodnila zemědělce pěstující trvalé kultury – sadaře, pěstitele chmelu či vinné révy – tím, že by v těchto vybraných případech nebylo nutné platit odvody za využívání zemědělského půdního fondu.


 

Více informací je dostupných v tiskové zprávě v následujícím odkazu:

https://www.mzp.cz/cz/news_20220517_Chceme-podporit-agrovoltaiku


 

Publikováno dne: 5.12.2022