Druhá výzva Evropské urbánní iniciativy je otevřená!

S rozpočtem 120 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj cílí druhá výzva Evropské urbánní iniciativy (European Urban Initiative, zkráceně EUI) – Inovativní akce  na inovativní projekty zaměřené na tři témata: 1. Zelenější města (Greening cities), 2. Udržitelný cestovní ruch (Sustainable tourism) a 3. Využití talentů ve smršťujících se městech (Harnessing talent in shrinking cities).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 120 milionů EUR a jednotlivé projekty mohou obdržet podporu až do výše 5 milionů EUR. Implementace projektu by neměla překročit časový rámec 3,5 let.

1. Zelenější města

V rámci tématu „zelenější města“ budou financovány projekty, které budou poskytovat hmatatelná inovativní řešení v oblasti zelené infrastruktury napříč evropskými městy s cílem lépe řešit problémy v oblasti biodiverzity, znečištění, zdrojů a klimatu, včetně rozvoje synergie s dalšími klíčovými oblastmi rozvoje. Očekává se, že inovativní řešení testovaná v rámci financovaných projektů přispějí k investicím politiky soudržnosti souvisejícími s ekologickou a spravedlivou transformací a budou zahrnovat řešení, která budou dostupná pro všechny.

2. Udržitelný cestovní ruch

V rámci tématu "Udržitelný cestovní ruch" budou financovány projekty na podporu dlouhodobé zelené a digitální transformace a odolnosti cestovního ruchu. Zavedením jedinečných řešení a komplexních politik na podporu a řízení udržitelného cestovního ruchu mohou města jít příkladem pro menší města, vesnice a regiony, které jsou více závislé na cestovním ruchu, zejména s ohledem na snížení nadměrné závislosti na jednom odvětví nebo také na kombinaci cestovního ruchu s dalšími investicemi a dále s ohledem na úsilí o vytváření pracovních míst pro diverzifikaci do jiných odvětví.

3. Smršťující se města

V rámci tématu „Využití talentů ve smršťujících se městech“ bude podporováno testování nových řešení k udržení a přilákání talentů. Výzva se snaží identifikovat územně specifické a integrované pilotní projekty, tj. zapojení místních komunit do urbánních řešení a řešení ekonomických, sociálních a environmentálních rozměrů demografických výzev, kterým čelíme. 

Výzva bude otevřena do 5. října 2023, 14:00 SEČ a celý proces žádosti je 100procentně elektronický prostřednictvím Electronic Exchange Platform.

VÍCE INFORMACÍ NA TOMTO ODKAZE.

 

Publikováno dne: 21.6.2023