Jak na umění ve veřejném prostoru?

Kvalitní veřejný prostor je tradičně místem pro setkávání obyvatel, místem komunitního života, ať už společenského, kulturního či duchovního. Aby byl takový prostor lákavý k návštěvě, měl by jednoznačně plnit kromě jiných funkcí také funkci estetickou, což je zcela v souladu s myšlenkou Nového Evropského Bauhausu. Takové místo má potom význam nejen pro místní, ale také pro návštěvníky a jeho kultivovaná podoba má potenciál zvýšit atraktivitu obce, města i celého regionu.

Jedním z příkladů, jak může vypadat projektový záměr, který plní výše uvedené role, je zamýšlená stavba Kaple sblížení v Dolních Břežanech. Projekt kaple, který vznikl na základě iniciativy občanů Zálep (místní části obce Dolní Břežany), byl představen veřejnosti 11. října 2022 autorem návrhu architektem Jiřím Vítkem a architektkou obce Annou Šlapetovou. „Stavba“ není však v tomto případě možná ten nejvhodnější výraz, protože objekt by měl být vytisknut pomocí technologie 3D tisku, konkrétně systémem 3DPC. Díky nových digitálním a technologickým možnostem jsou podobné realizace možné, a to nejen při plnění čistě „praktických“ funkcí, ale mohou plnit také tu estetickou ve veřejném prostoru.


 

Další informace o projektovém záměru jsou dostupné na oficiálních webových stránkách obce Dolní Břežany:

https://dolnibrezany.cz/assets/File.ashx?id_org=2879&id_dokumenty=19881

https://dolnibrezany.cz/predstaveni-projektu-kaple-na-zalepech/d-19880?fbclid=IwAR3pEyYFQUfHscFycTDxcA0DiJy-cAxmHYaDtzQITcyvrp4LPyLS6fuBU5I


 

Publikováno dne: 5.12.2022