Je vyhlášena výzva pro Paktu starostů a primátorů pro energii a klima

Byla vyhlášena výzva pro Paktu starostů a primátorů pro energii a klima.

Výzva je vyhlášena na podporu projektů spjatých se zapojením do iniciativy Paktu starostů a primátorů, a to tvorbu Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima a organizaci Místního dne. Výše podpory může dosáhnout až 2 miliony korun.


Příjem žádostí do výzvy je otevřen od 23.1.2023. 

Bližší informace o výzvě naleznete na těchto odkazech: 
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=114 
https://www.mzp.cz/cz/pakt_starost%C5%AF_primatoru_klima_energie_leden 

 

Publikováno dne: 24.2.2023