Kampus Hybernská - úspěšná spolupráce města a univerzity

Kampus Hybernská je specifický prostor – rozsáhlý komplex historických budov s nádvořím – přímo v samotném srdci Prahy. Areál má bohatou historii - sloužil jako pivovar, likérka, byl zde provozován salon (místo pro společenská setkání nejen s umělci a pro neformální vzdělávání), v jedné z budov byla tělocvična, sloužil k bydlení, jako pracovní úřad i jako prostory, které využívala Státní bezpečnost (více o historii v tomto odkazu). Stejně barvitá jako minulost je však také současnost tohoto unikátního sedmidomí. 

Místo nemá jen nezaměnitelný genius loci, ale také jeho zprovoznění je počinem v České republice značně ojedinělým. Zmíněný komplex by se dal zařadit skoro mezi brownfieldy uvnitř centra, nevyužívané objekty tak mohly skončit jako mnoho jiných v lukrativní části Prahy a být využity čistě komerčně. Už v září 2015 však bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Magistrátem hlavního města Prahy s cílem objekt oživit a zrekonstruovat tak, aby sloužil rozvoji univerzity a města. V roce 2016 bylo podepsáno Memorandum projektu Kampus Hybernská a v následujícím roce byl areál poskytnut Filosofické fakultě Univerzity Karlovy k desetiletému užívání. Od ledna 2021 je Kampus Hybernská na základě nově uzavřeného partnerství s hlavním městem Prahou k dispozici celé Univerzitě Karlově a umožňuje tak podporovat a rozvíjet inovační potenciál oborů všech sedmnácti fakult Univerzity Karlovy a řady jejích dalších univerzitních součástí. 

Založení Kampusu Hybernská umožnilo postupné vytvoření otevřeného komunitního prostoru, kde se mohou potkávat studenti, umělci, vědci, výzkumníci, kreativci a inovátoři  s občanskou veřejností – místo s kavárnami, prostory pro přednášky, s malým kinosálem, ateliéry, výstavními plochami, galeriemi, prostory pro studentské spolky, sdílenou dílnou, knihovnou věcí, coworkingem a zázemím pro spin-offy a inovativní organizace. Vytvoření takto unikátního prostoru, jehož cílem je vytvoření společenství vědy, vzdělávání, inovací a kultury a vytváření podmínek pro transfer technologií, naplňování třetí role univerzity i provoz kulturních, tvůrčích a dalších společenských aktivit je zásadním krokem pro prohlubování vztahů mezi hlavním městem Prahou a Univerzitou Karlovou. 

Kampus Hybernská je unikátní infrastrukturou – univerzitním a městským centrem – umožňujícím generování inovací za využití znalostí a kreativity, reflektující celospolečenské výzvy 21. století s těmi nejsilnějšími partnery v zádech. Aktivity Kampusu Hybernská jsou v současné době naplňovány činností dvou spolupracujících subjektů – městem a univerzitou založeným zapsaným ústavem Kampus Hybernská a strategickým univerzitním projektem Hyb4City. Projekt Hyb4City se zaměřuje především směrem k inovacím, praktickému využití a prezentaci vědeckých výstupů výzkumných týmů Univerzity Karlovy a jejich partnerů z řad akademické sféry. Zapsaný ústav se více soustředí na kulturně-kreativní a komunitní dění pro veřejnost, jako jsou koncerty, divadlo, čtení, výstavy a festivaly. 

Vytvoření interdisciplinární inovační platformy, možnost využití akademických poznatků pro město a společnost, prostor pro kreativitu a kulturu, popularizaci vědy, vzdělávání otevřeného všem, společně s podporou internacionalizace a interkulturní dimenze jako přidané hodnoty realizovaných aktivit daly vzniknout unikátní oáze v centru Prahy – Kampus Hybernská stojí za návštěvu! 

Více informací na https://www.kampushybernska.cz.

Publikováno dne: 16.1.2023