Koncept Smart Cities: Publikace MMR ukáže čtenářům, jak ho úspěšně realizovat a jak se vyvarovat cizích chyb

Smart Cities představuje koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu, při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života, a následně k dosahování hospodářských, sociálních a environmentálních cílů města.

Jednoduše řečeno: Kde se dobře žije a podniká a kde je navíc prostor pro využití vyšší kvalifikace pracujících, tam se lidé a podniky rádi usazují, rostou obecní příjmy a s nimi i hospodářská prosperita. Zdravé životní prostředí přitom není imperativem daným zvenčí, ale přirozenou podmínkou pro příjemný a zdravý život ve městě. Smart Cities tedy není další z líbivých hesel, ale zavedený terminus technicus pro takto vymezený koncept řízení, jehož ekonomický motor funguje zcela objektivně a nezávisle na tom, jak se nazve.

Praktické realizaci tohoto konceptu napomůže připravovaná publikace MMR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie Smart Cities, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Publikaci zpracoval autorský tým konzultantů, kteří se na podpoře konceptu Smart Cities v ČR podílejí od samotného počátku v roce 2015. Vedoucí týmu Jakub Slavík je navíc zkušený publicista a autor čtivě podaných manažerských učebnic. Publikace tedy slibuje nejen užitečné informace, ale také zajímavé čtení.  

 

Zmíněnou publikaci naleznete ZDE nebo pomocí níže vloženého QR kódu:

Publikováno dne: 5.10.2023