Máte vnitroblok? A můžu ho vidět?

Iniciativu mapování vnitrobloků nastartoval spolek Bieno společně s IPR Praha a pilotně s městskými částmi Prahou 3 (v roce 2021) a Prahou 10 (v roce 2022). Klíčová jsou zejména data o zeleni a hospodaření s dešťovou vodou, která není možné získat jinak, než ve spolupráci s aktivními občany. Znalost skutečného stavu je pro město klíčová, protože umožní nejen pomoci s revitalizací konkrétním místům, čímž přispěje ke snižování efektu “tepelných ostrovů” a obecně předcházení negativním dopadům klimatické změny. 

Tvorbou živých vnitrobloků, které zlepší obytné prostředí, klima i kvalitu sousedského života se od roku 2015 zabývá (nejen) s podporou MŽP spolek bieno. Za svoje aktivity byl nominován v kategorii “konceptuální projekt” Designbloku v minulém roce. 


Více informací na www.bieno.cz.

Publikováno dne: 16.1.2023