MMR na Veletrhu AMPER 2024: Pohledy z konference Smart Cities v praxi!

V rámci veletrhu AMPER, který pobíhá ve dnech 19. až 21. března v prostorech Brněnského výstaviště, se uskutečnil 9. ročník konference Smart city v praxi a zástupci oddělení Urbánní politiky a strategií byli u toho. V dopolední části programu tak byla možnost představit různé metodické materiály nejen z oblasti Smart Cities, ale také o možnostech financování smart projektů nebo pravidelně rozesílaných newsletterech. Příchozí se rovněž mohli dozvědět o nejnovějších příkladech aktivit, kterým se v rámci oddělení v současné době věnujeme.
Pozornost se upřela také na Ostravu zapojenou do mezinárodního projektu Greening cities či město Plzeň, jež v posledních letech úspěšně rozvíjí své digitální dvojče jako součást projektu CitiVERSE. I když se veletrh AMPER zaměřuje spíše na nejnovější technologické trendy oblastech elektrotechniky, energetiky či automatizace, je dobré mít na paměti, že ke Smart Cities nelze přistupovat pouze skrze technologickou perspektivu, ale je zapotřebí volit více komplexní přístup. Proto během vystoupení MMR nemohlo dojít k opomenutí programů URBACT či Evropské městské iniciativy, díky nimž mohou města posilovat své kapacity nebo čerpat dobrou praxi z jiných územních celků ze zahraničí. Na konferenci zazněly velmi zajímavé příspěvky z různých koutů Smart Cities, a tímto za MMR děkujeme organizátorům, manželům Slavíkovým, za možnost se na konferenci představit.

Publikováno dne: 20.3.2024