Postřehy z Lednice

„Komunitní místní rozvoj a chytré vesnice jako inovativní nástroje pro efektivní rozvoj venkova“, tak zněl název skvěle připravené akce Ministerstva pro místní rozvoj, která se konala 27.-28.10. v prostorách státního zámku Lednice.

Zástupci evropských partnerů se sešli, aby diskutovali nad praktickými příklady aktivit rozvoje venkova. Konferenci osobně navštívil místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.. 

Důležitým postřehem je skutečnost, že pojem venkov se v rámci Evropy může poměrně radikálně lišit. Ne tolik z pohledu dostupnosti financování, i když i toto srovnání z úst polských kolegů zaznělo, ale spíše z pohledu sídelní velikosti. Českému venkovu se podobá snad jedině severozápadní Španělsko, nebo menší část Lotyšska. 

Jako jeden z nejdůležitějších zazněl fakt, jak důležité je získávat pro venkov mladé. Evropský směr je získávat mladé lidi zpět na venkov, aby udržovali zemědělský charakter území a našli cestu k práci v zemědělství. Samozřejmě je nutné nabídnout i moderní služby, především v oblasti dostupného a rychlého internetového připojení. Druhým odvětvím je cestovní ruch, který byl skvěle prezentován kolegou z rakouského Kitzbühelu.

Venkov a venkovské regiony jsou základem rozvoje celého území v České republice, protože „malé obce tvoří velká města“.


 

Více informací o akci na oficiálních stránkách Jihomoravského kraje:

https://www.jmk.cz/content/27807


 

Publikováno dne: 5.12.2022