Pracovní skupina pro Smart Cities se letos poprvé sešla

Pracovní skupina pro Smart Cities se po téměř deseti měsících v pondělí 5. 2. opět sešla! Účastníci měli příležitost seznámit se s novinkami v oblasti Smart Cities, které Ministerstvo pro místní rozvoj v uplynulém roce dokončilo a které v tom současném chystá.

Mezi vystupujícími byli jak zástupci veřejného, privátního, tak i neziskového sektoru, což podtrhuje důležitost multi-aktérového přístupu. Příchozí se mohli dozvědět mj. o inovativních přístupech z oblasti městské mobility, jež představila zástupkyně spolku Partnerství pro městskou mobilitu Eva Štěrbová. Postřehy a informace z learningové mise do Helsinek představil za Ministerstvo průmyslu a obchodu Miroslav Scheiner, jenž zároveň všechny pozval do Brna na červnový veletrh URBIS, který MPO ve spolupráci s MMR a dalšími partnery nyní připravuje. Poznatky ze zahraničí následně doplnily tuzemské příklady dobré praxe, které představil Jiří Krist z národní sítě MAS. Zde byl největší prostor věnován oblasti energetiky, ale pozornost se dostala i na inovativní řešení v komunitních službách. V druhé části programu pak vystoupili zástupci Smart City Innovations Institutu, jehož aktuální náplní je organizace 8. ročníku soutěže Chytrých měst. Vyjma městského prostředí se problematika Smart Cities týká i venkovských oblastí, a proto na programu nemohl chybět příspěvek Rút Bízkové k projektu Smart Rural 27. A právě slovy poslední řečnice „nebojme se být světoví anebo alespoň evropští“ 27. jednání skončilo.

Setkání Pracovní skupiny pro Smart Cities nám přineslo spoustu zajímavých informací a dalo prostor k hlubší diskuzi. Z průřezové debaty např. vyplynula potřeba inovovat a zjednodušit zadávání veřejných zakázek. Bylo tak hezké vidět, že veřejný, soukromý i neziskový sektor spojují společné výzvy, proto pokračujme ve spolupráci a vytvářejme přívětivou budoucnost nejen pro naše města!

Publikováno dne: 7.2.2024