Přihlaste svůj projekt do 7. ročníku soutěže "Chytrá města"

Od 1. února 2023 můžete do soutěže Chytrá města přihlásit svá chytrá řešení. Soutěž Chytrá města je určena nejen pro města, obce, kraje, ale také pro dodavatele chytrých řešení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City.

Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Soutěž je určena nejen pro města, ale také obce či kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City. Soutěž je každoročně pořádána nevládní neziskovou organizací Smart City Innovations Institut, z.ú., za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které je současně také vyhlašovatelem jednotlivých ročníků, včetně letošního VII. ročníku.

PRINCIP SOUTĚŽE

Poté, co dojde k oficiálnímu vyhlášení ročníku soutěže Chytrá města, jsou třetími osobami přihlašovány projekty ve třech základních kategoriích – IDEA, MODEL a PROJEKT. Současně jsou přihlášené projekty rozděleny dále do kategorií podle velikosti sídla implementace, čímž je dána příležitost prezentovat vedle „velkých“ celostátních až mezinárodních řešení také taková řešení, která mají vliv na život občanů v malých či menších sídlech. Přihlášená řešení mohou mít podobu projektů v plném či pilotním provozu, aplikovaných, resp. schválených programů k budoucí realizaci, ale také záměrů či vizí, které ještě neprošly realizací, jsou však diskutovány v komunitě Smart City a mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Může se tedy jednat o projekty v oblasti chytrých urbanistických řešení, rozvoje klasických městských utilit (energie, voda atd.) až po využití moderních technologií se silnými inovativní prvky (ICT, Internet of Things). Oceněn bývá také proaktivní vliv osobností v rámci ekosystému Smart City nebo Smart Region prostřednictvím kategorie OSOBNOST.

HODNOCENÍ

Všechny přihlášené projekty jsou následně hodnoceny Odbornou porotou zahrnující osobnosti z veřejné sféry, akademického prostředí, ale také představitele technologických lídrů oboru a další významné osobnosti z oblasti Smart City. Odborná porota čítá v jednotlivých ročnících 25–35 osob, které hodnotí projekty podle předem stanoveného klíče. Odborná porota hodnotí jednotlivé projekty, zda splňují nejen parametry soutěže, ale především zda splňují parametry strategií Smart City, jež jsou dlouhodobě uplatňovány v rámci České republiky.

Více informací zde.

Publikováno dne: 27.2.2023