Prodlužujeme lhůtu pro příjem žádostí do výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony až do 14. února 2024. Resort chce žadatelům umožnit podávat kvalitně připravené projektové záměry. Další prodloužení lhůty se nepředpokládá. 

Výzva „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony” se zaměřuje na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G. Podporovány budou aktivity zejména v oblastech bezpečnosti veřejných prostranství, městské mobility, elektronického zdravotnictví a vzdělávání. Mezi oprávněné žadatele patří především územně samosprávné celky, veřejné orgány, veřejnoprávní a soukromé subjekty působící v podporovaných oblastech. Z Národního plánu obnovy na to MMR vyčlenilo 610 milionů korun. 

Detailní informace a dokumentaci k vyhlášené výzvě naleznete na webových stránkách MMR.

V případě dotazů nás kontaktujte na smart@mmr.gov.cz 

Povinná publicita: Náklady na realizaci demonstrativních aplikací využívajících technologie 5G jsou hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy prostřednictvím subkomponenty 1.4.1.6 „Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)“. Díky zařazení demonstrativních aplikací 5G mezi investice financované z Národního plánu obnovy je pro příjemce do roku 2025 k dispozici 1 075 mil. Kč.

Publikováno dne: 10.1.2024