“Protipovodňový” park v Litomyšli

Jak má vypadat skutečně „chytré“ řešení? To je otázka, kterou si kladou obce, města i regiony neustále. Jedním z vodítek může být, že skutečně SMART řešení jednoduše zasahuje více oblastí, plní více rolí, je holistické. V Koncepci Smart Cities –⁠ odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony jsou taková řešení popsána prostřednictvím 7 principů SMART řešení.

Příkladem řešení, které splňuje vše výše uvedené, je projektový záměr unikátního parku v Litomyšli, který nejen, že nabídne místním obyvatelům místo pro trávení volného času s moderním mobiliářem a herními prvky, s dostatkem zeleně ve městě vedoucímu k většímu komformu a kvalitě života v souladu s principem 15 minutového města, ale díky promyšlené výsadbě vegetace a odpovídající modelaci terénu bude sloužit jako protizáplavová ochrana pro tu část města, která se v minulosti potýkala s následky přívalových srážek. V parku je plánováno vysadit primárně původní odrůdy stromů a dřevin, včetně ovocných, které byly v minulosti typické pro oblast Litomyšlska, čímž dojde k obnovení přirozeného biotopu, který bude nejen lákat pro trávení volného času, ale poslouží také jako biotop pro živočichy a rostliny, umožní funkční zachycení vody v krajině a zároveň bude přírodě blízkým protierozním opatřením. V neposlední řadě je taková realizace součástí boje proti klimatické změně. Park by měl být otevřen veřejnosti na jaře 2023.


 

Více o projektu na oficiálních webových stránkách města Litomyšl:

https://www.litomysl.cz/pripravovane_projekty/unikatni_park_na_ulici_z_kopala


 

Publikováno dne: 5.12.2022