Průlomové setkání k podpoře Liberce v cestě ke klimatické neutralitě.

 

Na rozdíl od ostatních evropských zemí v Česku stále neexistuje systémový pomoc městům, která chtějí být klimaticky neutrální. Právě toto téma bylo předmětem jednání skupiny, která chce městům v jejich cestě ke klimatické neutralitě pomoct! I když se zatím jednalo "pouze" o iniciativu úředníků, tak přesto lze jednání označit za průlomové. 

 

Na základě dobré praxe ze zahraničí v rámci projektu NetZeroCitiesEU víme, že bez multiaktérového přístupu 🤝 nelze cílů klimatické neutrality dosáhnout, neboť samostatná národní, regionální či lokální úroveň veřejné správy nemá dostatečné kapacity. Multiaktérový přístup se ale rovněž neobejde bez zapojení akademické sféry 🎓 a privátního sektoru 👔.
 

Z těchto důvodů proto např. ve Švédsku vznikla platforma Viable Cities, ve Finsku Innokaupungit - Innocities nebo ve Španělsku citiES 2030. K hlavnímu poslání těchto platofrem patří nejen propojování všech klíčových aktérů, tj. prosazování ekosystémového přístupu, ale také poskytování různých expertních služeb. V Česku ale obdobná platforma schází, a proto je nesmírně důležité, že i přesto se podařilo uskutečnit osobní setkání zástupců několika klíčových institucí. Velké poděkování tak patří hlavním organizátorů z Liberce a zástupcům MPO.

Věříme, že v blízké budoucnosti budou následovat další podobná setkání, s cílem nelézt efektivní systémová řešení. A byť nás čeká dlouhá a klikatá cesta, tak alespoň jsme již v pohybu! 🚀 💪

Publikováno dne: 18.4.2024