Smart Rural 27 – chytrý venkov je pro všechny.

 
 
Mezinárodní projekt Smart Rural 27, do kterého bylo zapojeno také Česko, končí. V sedmi zemích EU se zjišťovalo, jak připravit členské země EU a venkovské komunity k dobrému využití společně zemědělské politiky v současném programovacím období. Nebo – jak je to např. v Česku – jak využít jiné strategie a jiné nástroje k tomu, aby byl venkov „chytrý“.

 

 

V projektu byly analyzovány plány jednotlivých států v rámci společné zemědělské politiky, diskutovalo se o digitalizaci, energetických komunitách, o tom, jaký vztah má „chytrý venkov“ k národním RIS3 strategiím nebo Zelené dohodě pro Evropu. Řada mimořádně zajímavých výsledků je uvedena na stránce projektu - https://www.smartrural27.eu/ 

Koordinátorem aktivit v Česku se stal spolek Ateliér Česko. Česko je v poměru k jiným zemím ve specifické situaci – problematiku SMART koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V jiných zemích je to častěji předmětem zájmu ministerstev zemědělství (ale také financí, hospodářství a pod). Řada vazeb, o kterých se na evropské úrovni diskutuje, je v Česku řešena již delší dobu. Proto se Ateliér Česko mohl zaměřit na věcná témata, kde naše země potřebuje nová řešení a ta mohou být příkladem pro evropské partnery. V pracovní skupině (taskforce) se diskutovalo o podnikání v chytrých obcích (zejména start up village), komunitní energetice, telemedicíně, obecněji eHealth a sociálních službách na venkově. Vznikla řada doporučení, co všechno mohou jednotlivá ministerstva udělat proto, aby se na venkově žilo ve „smart villages“ – chytří lidé žili v chytrých obcích. Vše je k dispozici na webu projektu, rovněž výsledky závěrečné konference, která se konala v Bruselu v polovině března 2024. 

Jeden z důležitých závěrů, který zde zazněl: Je třeba hodně pracovat na místní úrovni. K tomu jsou nejblíž – vedle regionálních inovačních center – místní akční skupiny. Dnes už není důvod, aby se MAS orientovaly pouze na rurální témata – venkov je místo pro život lidí všech profesí, vzdělání, věku i zájmů. Proto by také MAS měly být financovány nejen v rámci společné zemědělské politiky, ale z různých zdrojů – tak, jak tomu už v Česku je. Dokládá to i česká účast na závěrečné konferenci – o roli MAS mluvila Renáta Kučerová z MPSV, které podporuje sociální práci prostřednictvím MAS. Náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň ze zkušenosti starosty menší obce ukázal, co všechno mohou MAS na místní úrovni znalostně podporovat. Ladislav Mlčák z Technologické agentury ČR připomenul nejen příležitosti, ale také bariéry, které existují v oblasti výzkumu a inovací, kde součástí projektů mohou být i MAS. Na lokální úrovni zatím není mnoho pochopení pro to, že výzkum může přinést nové řešení i do malé obce. Podle národní expertky za Česko v projektu Smart Rural 27 Rut Bízkové, pak je nezbytné provázat podpory z různých zdrojů – v Česku ze zdrojů MŽP, MPSV, MPO, MMR, MZe a dalších tak, aby činnost MAS byla expertní a systematická. A v tomto je už dnes pozitivní příklad Česka pro další země EU.

Publikováno dne: 2.5.2024