Transformace měst díky Národnímu plánu obnovy: Projekty 5G pomáhají v českých městech

 

Česká města se stále více zajímají o inovativní a chytrá řešení, která díky využití nejnovějších technologií šetří finanční prostředky i lidské zdroje. Příkladem jsou 5G sítě přispívající ke zvyšování kvality služeb poskytovaných občanům i návštěvníkům, zvyšující podnikatelskou atraktivitu měst a usnadňující jejich správu a rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu proto vyhlásilo v roce 2019 soutěž „5G pro 5 měst“. Vítězná města z této soutěže se ve svých projektech zaměřila na rozvoj konceptu Smart Cities prostřednictvím technologií založených právě na využití 5G sítí a jejich projekty byly nyní v Národním plánu obnovy dokončeny.

 

V Karlových Varech a Plzni byly 5G technologie nasazeny v oblasti městské mobility, ve které došlo k zefektivnění systému řízení dopravy. Projekty zapojují kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS), které využívají síť 5G k usnadnění komunikace mezi vozidly, infrastrukturou a uživateli, čímž se dopravní ekosystém stává inteligentnějším a propojenějším. Prostřednictvím C-ITS mohou totiž vozy sdílet důležité informace, například o rychlosti, poloze a dopravních podmínkách. Tyto informace jsou následně poskytovány občanům a uživatelům prostřednictvím aplikace, ve které jsou v reálném čase informováni o stavu silnic, nehodách apod. C-ITS umí také řidiče upozornit na přítomnost vozidel integrovaného záchranného systému v jejich blízkosti a upřednostnit jejich průjezd městem, což zajišťuje rychlé a efektivní reakce na mimořádné události. Integrací těchto technologií do městských dispečinků podporují Karlovy Vary a Plzeň efektivnější řízení dopravy a zvyšování bezpečnosti na silnicích. Občané a dojíždějící se mohou těšit ze zkrácení cestovní doby, minimalizace dopravních zácp a zlepšení celkové plynulosti dopravy.

Projekty zahájené v Bílině a Ústí nad Labem byly zaměřeny především na posílení bezpečnosti ve městě. Dva projekty zrealizované v Bílině jsou zaměřeny na implementaci kamerového systému schopného mimo jiné živého přenosu do dohledového centra městské policie. Tyto kamery disponují i pokročilými analytickými vlastnostmi. Dokážou například rozpoznat SPZ a detekovat překročení rychlosti, což umožňuje okamžitou identifikaci případného porušení zákona. Podobně i v Ústí nad Labem mohou kamery vybavené pokročilou video-analýzou odhalit různé incidenty, včetně výtržností na ulicích. Kdykoli k takovým událostem dojde, kamery okamžitě upozorní policisty, což jim umožní rychle zasáhnout a zabránit případné eskalaci situace. Kamery používané v těchto projektech usnadňují efektivní sběr a analýzu dat, protože vysokorychlostní sítě 5G s nízkou latencí umožňují rychlý přenos dat z více kamer do centralizovaného řídicího centra. Bezpečnostní pracovníci tak mohou sledovat různé oblasti města současně a získávat v reálném čase informace o potenciálních bezpečnostních hrozbách. Rychlé zásahy policie přispívají k odvrácení páchání trestné činnosti, udržování veřejného pořádku a posilování pocitu bezpečí mezi obyvateli. Využitím systémů s podporou 5G vytvářejí tyto projekty bezpečnější prostředí pro občany a podporují vyšší kvalitu života ve městech.

Všechny tyto projekty byly realizovány v Národním plánu obnovy v rámci první výzvy Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na demonstrativní projekty s využitím 5G sítí vyhlášené v roce 2022. Koncem tohoto roku plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásit druhou výzvu určenou pro územní samosprávné celky a další veřejné subjekty z celé ČR.

 

Náklady na realizaci demonstrativních aplikací využívajících technologie 5G byly hrazeny z prostředků Národního plánu obnovy, z něhož jsou uvedená opatření financována prostřednictvím komponenty 1.4 „Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie“, subkomponenty 1.4.1.6 „Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti (např. 5G)“. Díky zařazení demonstrativních aplikací 5G mezi programy financované z Národního plánu obnovy je pro příjemce do roku 2025 k dispozici 1 075 mil. Kč.

Publikováno dne: 25.7.2023